Finishes

The standard finish is violin oil varnish, hand applied by an animal hair brush. It dries partly by evaporation of the turpentine and other thinners, but later primarily by the oxidation of the oil components, such as linseed oil. This process can last for up to several months, even while the instrument is already in use. The satin or semi-gloss varnish surface stays softer and is known for its flexibility and durability.

The French polished spirit varnish is a traditional finish used even on pre-war Gibson mandolins. Its surface is harder and can look more glossy than the oil varnish, but it is less durable and may be easily damaged by water and especially by the player’s sweat.

The neck is mostly without varnish, treated solely by linseed oil.

Laky

Standartní povrchová úprava mandolin Krishot je houslový olejový lak, ručně nanášený štětcem ze zvířecích chlupů. K jeho zasychání dochází částečně vypařováním terpentýnu a ostatních rozpouštědel a později i díky oxidaci obsažených olejů, hlavně lněného. Tento proces probíhá až několik měsíců i na již používaném nástroji. Matný nebo pololesklý povrch tohoto olejového laku zůstává měkčí, a vyznačuje se pružností a trvanlivostí.

Lihový lak, nanášený a leštěný francouzskou politurou je tradiční povrchová úprava, používaná i na předválečných mandolínách Gibson. Jeho povrch je tvrdší a může být lesklejší než u olejového laku, ale je méně trvanlivý a nepříliš odolný proti vodě a hlavně potu hráče.

Krk je většinou bez nátěru, napuštěný pouze lněným olejem.

Satin and Semi-Gloss Oil Varnish / Pololesklý a matný olejový lak

Applying of Oil varnish / Nanášení olejového laku

Oil Varnish Drying in the Sunlight
Sluneční záření je důležité pro vytvrdnutí olejového laku

Spirit Varnish - French Polishing
Lihový lak - Francouzská politura

Drying
Sušení