Accessories

I’m just trying this maple toneguard – my own idea. It is not so heavy like the steel one but it works well too. At least on my personal instrument

Příslušenství

Právě zkouším tento javorový toneguard na své mandolíně. Je to můj nápad. Není těžký jako ten běžný ocelový, ale zdá se že nefunguje špatně. Vyžaduje ovšem dva malé vruty v mistě zadního a rohového špalku.