Service and maintenance tips / Tipy pro servis a údržbu

Running the length of the neck there is a simple truss rod, and at the end a hexagonal M5 (8mm) nut. This assembly allows customization of the neck position. Some players prefer a straight neck, but for an aggressive bluegrass picking style a slightly curved profile can be more advantageous. The curve reduces string buzz and rattle against the frets, especially when the player is „chopping“ chords.

With a new mandolin, it’s best to begin with the nut only slightly tightened. During the first few weeks monitor the neck curvature by pressing the strings against the fretboard at the first and fifteenth fret. The ideal curvature will leave a slight gap between the strings and the level of the frets. To attain this shape, gently tighten the nut. To return the neck to its original shape, it’s best to carefully pull the neck back with one hand while adjusting the nut with the other. Don’t use force!

V krku je podélně uložen jednoduchý stavěcí šroub s šestihrannou maticí M5 / 8 mm. Někteří hráči upřednostňují rovný krk, ale pro razantní bluegrassovou hru je výhodnější krk mírně prohnutý. Tím se poněkud eliminuje drnčení strun, zvláště při chopech.

U nové mandolíny je dobré nechat matici jen mírně utaženou a během prvních týdnů sledovat průhyb krku. Ten je ideální, jestliže při zmáčknutí struny zároveň na prvním a patnáctém pražci zůstává uprostřed mezi pražcem a strunou nepatrná vzdálenost. Tento stav se zafixuje citlivým přitažením matice. Pokud chceme vrátit krk do rovného stavu, je výhodné jej při utahování opatrně prohnout jednou rukou zpět. Žádné násilí!

In the Central European conditions, the usual relative air humidity is 60-70% throughout summer months, compared to 30-20% throughout winter. Naturally, this shows up on the instruments with arched front by a temporary increase of curvature during the more humid months outside the heating season. On the mandolin, this difference might come up to 1.5-2mm. This is why there might arise a need for compensating these changes by using an adjustable bridge. Using a humidifier (even a mid-size raw potato placed into the case might do) during the winter can help, but it will not eliminate this effect completely.

V podmínkách střední Evropy bývá relativní vzdušná vlhkost 60 – 70% v letních měsících oproti 30 – 20% v zimě. Na nástrojích s klenutou přední deskou se to přirozeně projeví dočasným zvýšením klenby ve vlhčích měsících mimo topnou sezonu. U mandolíny tento rozdíl dosahuje až 1,5 – 2 mm. Proto může zpravidla 2x ročně nastat potřeba kompenzace těchto změn pomocí nastavitelné kobylky. Použití zvlhčovače (poslouží i středně velká syrová brambora vložená do futrálu) během zimy může pomoci, ale na 100% tento jev neodstraní.

For cleaning mandolins finished with a spirit varnish, use only solutions meant expressly for this purpose. This sort of product (for example Varnish Cleaner) is available in music stores. Oil-based finish, on the other hand, is not as sensitive to solvents after it matures. Thus the polishing out of small scrathces and the like can be accomplished using normal polishing paste such as that intended for use on synthetic finishes. But even in this case it is vest to try a small amount of the cleaner in a less-visible spot and bear in mind that it is easy to polish through to the wood if you aren’t careful.

K ošetřování lihového laku lze doporučit výhradně přípravky prodávané k tomuto účelu v obchodech s houslemi, např. Varnish Cleaner. Naproti tomu olejový lak není po vytvrzení již příliš citlivý na většinu rozpouštědel a proto lze provést přeleštění nebo opravu malých škrábanců i lešticími pastami určenými pro syntetické laky. Ale i zde je dobré nejprve opatrně přípravek vyzkoušet na méně viditelném místě a mít na paměti, že u tenké vrstvy laku hrozí při nešetrném postupu proleštění do barevného základu.